http://annguyenshop.jweb.vn http://annguyenshop.jweb.vn

Địa Điểm Tập Trung & Lịch mổ mắt từ thiện năm 2017

Ngày đăng: 20-02-2017 19:44:56

Thông Báo cho quý bà con bệnh nhân đã đăng ký đi mổ mắt từ thiện. Lịch đi sẻ tiến hành vào lúc 15 giờ tức là 3 giờ chiều ngày đã thông báo qua điện thoại trước 3 ngày. Những quý bà con đã đăng ký và được gọi điện thoại thông báo xin đi đến địa điểm tập trung cho đúng giờ để khỏi làm trở ngại công việc chung. Nếu những ai đi trễ thì xe sẻ bỏ lại và không đợi đâu nhé và đồng thời đơn đăng ký sẽ bị hũy bỏ.

Địa điểm tập trung:

1. Khu vực Thuận Minh, Hồng Sơn, Ma Lâm tập trung tại tiệm Photo coppy đối diện cty điện lực Cầu Ngựa dưới chổ chợ Ma Lâm .

2. Khu vực Hàm Chính 1, Hàm Chính 2, Hàm Chính 6, Trũng Liêm tập trung tại cỗng Hàm Chính 1 ngay chổ tạp hóa Hạnh Huy.

3. Khu vực Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Nhơn tập trung tại cây xăng số 6 bên Quốc lộ 28 đối diện Đại Lý pHân bón Anh Thư.

4. Khu vực Hàm Hiệp, Hàm Thạnh, Ba Bào, Phan Thiết,  tập trung tại Bệnh Viện Nhân Ái gần cầu Cà Ty chỗ Quốc Lộ 1A.

5. Khu vực Hàm Tân, Lagi tập trung tại Ngã Ba 46.

Khi quý bà con thấy xe treo băng gôn " Đoàn Mổ Mắt Từ Thiện" hay " Đoàn Mổ Mắt Từ Thiện Tánh Linh" thì hỏi có phải Đoàn mổ mắt của cô Ngọc Cảnh không?

Kính mong quý bà con tập trung đúng giờ. Xin chân thành cảm ơn.

Chi tiết liên hệ: 08684 611 59

Lưu Ý:

Vì đây là đoàn mổ mắt từ thiện ưu tiên cho miền núi và người nghèo vì vậy kính mong quý bệnh nhân ai có nữ trang như: hoa tai, dây chuyền, Lắc, Kiềng, .... vv, thì xin vui lòng cởi cất ở nhà. còn nếu quý bệnh nhân nào cố tình mang theo thì sẻ bị đủi ra khỏi phòng mổ và lập biên bản sẻ vĩnh viễn không được mổ từ thiện và cũng như ở các bệnh viện khác.

Thẻ:

Chia sẻ:


Bài viết liên quan

© Được cung cấp bởi Jweb.vn

0868461159