http://annguyenshop.jweb.vn http://annguyenshop.jweb.vn

Danh bạ điện thoại liên lạc

Ngày đăng: 29-05-2017 15:24:13

 
STT Tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Ghi chú
1 Anh Phụng (Quân) Trưởng Đoàn

08684  61 159

08989 000 45

 Xóm 05, Thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Tổng hợp đơn đăng ký, Lập danh sách BN gữi cho Bệnh Viện và Sư Cô.
2 Ngọc Cảnh Trưởng Đoàn 01666 75 6679  Xóm 05, Thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Tổng hợp đơn đăng ký gữi cho Sư Cô, Hợp đồng và Thông báo ngày đi
3 Kim Hà Thành Viên 0124 411 14 88  KP Phú Trường, Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Phát đơn đăng ký
4 Kim Yến Thành Viên 091 829 03 04  Phan Thiết, Bình Thuận Phát đơn đăng ký
5 Chín Thành Viên    Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Phát đơn đăng ký
6 Lọc Thành Viên    Phan Thiết, Bình Thuận Phát đơn đăng ký
           
Thẻ:

Chia sẻ:


Bài viết liên quan

© Được cung cấp bởi Jweb.vn

0868461159