http://annguyenshop.jweb.vn http://annguyenshop.jweb.vn

Chuyên mục: Lịch Đi Mổ mắt

Thông Báo Lịch đi mổ Mắt

Địa Điểm Tập Trung & Lịch mổ mắt từ thiện năm 2017
Địa Điểm Tập Trung & Lịch mổ mắt từ thiện năm 2017

Địa điểm tập trung: Thông Báo cho quý bà con bệnh nhân đã đăng ký đi mổ mắt từ thiện. Lịch đi sẻ tiến hành vào lúc 15 giờ tức là 3 giờ chiều ngày đã thông báo qua điện thoại trước 3 ngày. Những quý bà con đã đăng ký và được gọi điện thoại thông báo xin đi đến địa điểm tập trung cho đúng giờ để khỏi làm trở ngại công việc chung. Nếu những ai đi trễ thì xe sẻ bỏ lại và không đợi đâu nhé và đồng thời đơn đăng ký sẽ bị hũy bỏ. Địa điểm tập trung: 1. Khu vực Thuận Minh, Hồng Sơn, Ma Lâm tập trung tại tiệm Photo coppy đối diện cty điện lực Cầu Ngựa dưới chổ chợ Ma Lâm . 2. Khu vực Hàm Chính 1, Hàm Chính 2, Hàm Chính 6, Trũng Liêm tập trung tại cỗng Hàm Chính 1 ngay chổ tạp hóa Hạnh Huy. 3. Khu vực Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Nhơn tập trung tại cây xăng số 6 bên Quốc lộ 28 đối diện Đại Lý pHân bón Anh Thư. 4. Khu vực Hàm Hiệp, Hàm Thạnh, Ba Bào, Phan Thiết, tập trung tại Bệnh Viện Nhân Ái gần cầu Cà Ty chỗ Quốc Lộ 1A. 5. Khu vực Hàm Tân, Lagi tập trung tại Ngã Ba 46. Kính mong quý bà con tập trung đúng giờ. Xin chân thành cảm ơn.


Tất cả có 1 kết quả.

© Được cung cấp bởi Jweb.vn

0868461159